Reklama
Reklama

Category Archives: Physalis

physalis - židovská čerešňa - machovka

Physalis = židovská čerešňa = machovka

Physalis (židovská čerešňa – machovka)je v poradí ďalšia exotická vitamínová bomba, ktorú nám ponúka trh v rôznych formách. Táto rastlina Vám

physalis - židovská čerešňa - machovka

Druhy Physalis

Druhy Physalis alebo Machovky

Info obrázok Physalis

Physalis - židovská čerešňa - machovka - info obrázok

Pestovanie Physalis – Machovky – Židovskej čerešne

Pestovanie Physalis – Machovky –  Židovskej čerešne

Židovskú čerešňu viete vypestovať dvomi spôsobmi